Aesthetic Dent

Badania

Zespół Aesthetic Dent pod kierownictwem dr hab. Katarzyny Sporniak-Tutak bierze udział w wieloośrodkowym programie badawczym skupiającym najbardziej prestiżowe ośrodki naukowe w Szwajcarii, Austrii, USA i Hiszpanii.

Aesthetic Dent jest obecnie jedynym ośrodkiem w Polsce prowadzącym badania na tak szeroką skalę w zakresie krótkich implantów. Celem badania jest długofalowa (10-letnia) ocena funkcjonowania tzw. krótkich implantów w trudnych warunkach kostnych. Dzięki zmianie technologii wytwarzania implantów mających na celu zwiększenie powierzchni kontaktu implantu z kością, badamy w naszej klinice skuteczność leczenia krótkimi implantami w porównaniu z implantami o standardowych wymiarach.

Obecnie wchodzimy już w ostatnią fazę badań. Uzyskane wyniki upoważniają nas do zarekomendowania metody w niektórych sytuacjach. Dla pacjenta niesie ona wiele korzyści ponieważ ograniczeniu ulega konieczność wykonywania tomografii komputerowej a tym samym zmniejszenie napromieniania, wyeliminowanie wykonywania zaawansowanych zabiegów okołoimplantacyjnych takich jak przeszczepy kości czy zabiegi odbudowy kości. Znacznie ulega skróceniu czas leczenia i kosztów z nim związanych. Można je także bezpieczniej stosować u pacjentów obciążonych chorobami ogólnoustrojowymi, które utrudniałyby przebieg zabiegów operacyjnych i gojenia.