Aesthetic Dent

Badania dotyczącze długich i krótkich implantów

Zespół Aesthetic Dent pod kierownictwem dr hab. Katarzyny Sporniak-Tutak bierze udział w wieloośrodkowym programie badawczym skupiającym najbardziej prestiżowe ośrodki naukowe w Szwajcarii, Austrii, USA i Hiszpanii.

Dowiedz się więcej
Porównanie długiego i krótkiego implantu

Artykuły i publikacje

Effects of different etching modes on the nanoleakage of universal adhesives: A systematic review and meta-analysis

Kinga Kaczor, Agnieszka Gerula-Szymańska, Tomasz Smektała, Krzysztof Safranow, Katarzyna Lewusz, Alicja Nowicka
2018
J. Esthet. Restor. Dent.

Klasyczne planowanie zabiegów ortognatycznych z wykorzystaniem szyn konwencjonalnych i wykonanych techniką wydruku 3D w oparciu o doświadczenia własne

Katarzyna Sporniak-Tutak, Dorota Margula-Jaśkowska, Tomasz Smektała.
2018
streszczenie zjazdowe polskie

Zastosowanie implantów indywidualnych wykonanych z UHMW-PE do korekty rysów twarzy

Jerzy Szyndel, Katarzyna Sporniak-Tutak
2018
streszczenie zjazdowe polskie

Diagnostyka i planowanie leczenia zespołowego w szkieletowych wadach twarzoczaszki.

Dorota Margula-Jaśkowska, Jarosław Jaśkowski, Tomasz Smektała, Jerzy Szyndel, Katarzyna Sporniak-Tutak
2017
Asyst. Hig. Stomatol.

Ekstrakcja zębów trzonowych u pacjentki z przewlekłą małopłytkowością - opis przypadku

Jerzy Szyndel, Bartosz Główczyński, Tomasz Smektała, Katarzyna Sporniak-Tutak.
2017
Art Dent

Implantologia małoinwazyjna. Krótkie implanty jako alternatywa w przypadkach niedostatecznej wysokości tkanki kostnej

Małgorzata Kiwilsza, Małgorzata Chruściel-Nogalska, Edward Kijak, Tomasz Smektała, Bogumiła Frączak, Katarzyna Sporniak-Tutak
2017
Sztuka Implantol.

Lista kontrolna w radiologii głowy i szyi - systematyczny przegląd literatury

Ewelina Staniszewska, Tomasz Smektała, Adam Krzyształowski, Katarzyna Sporniak-Tutak.
2017
Art Dent

Modyfikacja barw powierzchniowej rekonstrukcji obrazów tomografii komputerowej dla celów orientacji śródzabiegowej w czasie mnogich ekstrakcji związanych z hiperdoncją - raport techniczny

Adam Jaworski, Katarzyna Cichoń-Bańkowska, Tomasz Smektała, Marcin A. Królikowski, Ewelina [inni] Staniszewska, Paweł Berczyński, Katarzyna Sporniak-Tutak
2017
Art Dent

Najczęstsze zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii ortognatycznej

Jerzy Szyndel, Dorota Margula-Jaśkowska, Tomasz Smektała, Katarzyna Sporniak-Tutak
2017
Art Dent

Open-source software in dentistry: a systematic review

Małgorzata Chruściel-Nogalska, Tomasz Smektała, Marcin Tutak, Katarzyna Sporniak-Tutak, Raphael Olszewski
2017
Int. J. Technol. Assess. Health Care

Podstawy stomatologicznej diagnostyki radiologicznej

Wojciech Barć, Paweł Berczyński, Dorota Berczyńska, Ewelina Staniszewska, Tomasz Smektała, Katarzyna Cichoń-Bańkowska, Katarzyna Sporniak-Tutak
2017
Asyst. Hig. Stomatol.

Wstęp do chirurgii ortognatycznej

Dorota Margula-Jaśkowska, Jerzy Szyndel, Tomasz Smektała, Katarzyna Sporniak-Tutak
2017
Asyst. Hig. Stomatol.

Percutaneous nephrolithotomy using an individual 3-dimensionally printed surgical guide

Adam Gołąb, Tomasz Smektała, Marcin Królikowski, Marcin Słojewski
2017
Urol. Int.

Laparoscopic partial nephrectomy supported by training involving personalized silicone replica poured in three-dimensional printed casting mold

Adam Gołąb, Tomasz Smektała, Krystian Kaczmarek, Remigiusz Stamirowski, Michał Hrab, Marcin Słojewski
2017
J. Laparoendosc. Adv. Surg. Tech. A.

Szablony implantologiczne w codziennej praktyce stomatologicznej

Małgorzata Chruściel-Nogalska, Małgorzata Kozak, Edward Kijak, Tomasz Smektała, Bogumiła Frączak
2017
Sztuka Implantol.
2016
Res. Rev. J. Dent Sci.

Effect of orthodontic debonding and residual adhesive removal on 3D enamel microroughness

Joanna Janiszewska-Olszowska, Robert Tomkowski, Katarzyna Tandecka, Piotr Stępień, Tomasz Szatkiewicz, Katarzyna Sporniak-Tutak, Katarzyna Grocholewicz
2016
PeerJ

Three-dimensional printing as an interdisciplinary communication tool: preparing for removal of a giant renal tumor and atrium neoplastic mass

Adam Gołąb, Marcin Słojewski, Mirosław Brykczyński, Magdalena Łukowiak, Marek Boehlke, Daniel Matias, Tomasz Smektała
2016
Heart Surg. Forum.

How do landmark deviations affect angular measurements? The concept of individual cephalometric calibration

Adam Jaworski, Tomasz Smektała, Marcin Królikowski, Katarzyna Sporniak-Tutak, Raphael Olszewski
2016
Dent. Med. Probl.

Effect of immunosuppressive therapy on proteinogram in rats

Karolina Kędzierska, Krzysztof Sindrewicz, Katarzyna Sporniak-Tutak, Joanna Bober, Małgorzata Stańczyk-Dunaj, Barbara Dołęgowska, Robert Kaliszczak, Jerzy Sieńko, Joanna Kabat-Koperska, Edyta Gołembiewska, Kazimierz Ciechanowski
2016
Med. Sci. Monit.

Does immunosuppressive therapy affect markers of kidney damage?

Karolina Kędzierska, Krzysztof Sindrewicz, Katarzyna Sporniak-Tutak, Edyta Gołembiewska, Labib Zair, Jerzy Sieńko, Małgorzata Stańczyk-Dunaj, Irena Baranowska-Bosiacka, Kazimierz Ciechanowski
2016
Ann. Transplant.
2016
Post. Hig.

Pacjent z cukrzycą w gabinecie stomatologicznym. Przegląd piśmiennictwa.

Katarzyna Lewusz, Artur Perz, Anna Godzieba, Kinga Kaczor, Katarzyna Sporniak-Tutak
2016
Mag. Stomatol.

Praktyczny słownik stomatologiczny: angielsko-polski, polsko-angielski.

Elżbieta Dembowska, Małgorzata Dłuska, Włodzimierz Dura, Katarzyna Grocholewicz, Katarzyna Kot, Mariusz Lipski, Ewa Marek, Ingrid Różyło-Kalinowska, Katarzyna Sporniak-Tutak, Krzysztof Woźniak
2016

Raki skóry twarzy niebędące czerniakiem - przegląd piśmiennictwa

Anna Krasnoborska-Nowicka, Katarzyna Lewusz, Katarzyna Sporniak-Tutak
2016
E-Dentico

Rehabilitacja pacjentów po operacjach ortognatycznych. Przydatność fizykoterapii.

Danuta Lietz-Kijak, Katarzyna Sporniak-Tutak, Łukasz Olton, Edward Kijak, Andrzej Wojtarowicz, Jan Szczegielniak
2016
Rehabil. Prakt.

Reproducibility of linear measurements performed with 3-D cone beam computed tomography: scan reconstructions in region of pterygomaxillary junction

Marcin Jędrzejewski, Tomasz Smektała, Katarzyna Sporniak-Tutak, Krzysztof Safranow, Raphael Olszewski
2016
Dent. Med. Probl.

Surgical extraction of impacted teeth in elderly patients. A retrospective analysis of perioperative complications - the experience of a single institution.

Grzegorz Trybek, Małgorzata Chruściel-Nogalska, Małgorzata Machnio, Tomasz Smektała, Jerzy Malinowski, Marcin Tutak, Katarzyna Sporniak-Tutak
2016

Metody i materiały stosowane w retrakcji tkanki dziąsłowej - badanie ankietowe.

Tomasz Smektała, Małgorzata Chruściel-Nogalska, Bogumiła Frączak
2016
E-Dentico

Mock-up - cyfrowe alternatywy tradycyjnej techniki

Tomasz Smektała, Małgorzata Chruściel-Nogalska, Edward Kijak, Bogumiła Frączak
2016
Asyst. Hig. Stomatol.

Three-dimensional cephalometric analysis of orbital morphology modification for midface correction surgery

Tomasz Smektała, Ewelina Staniszewska, Agata Sławińska, Katarzyna Sporniak-Tutak, Marcin Tutak, Marcin Jędrzejewski, Małgorzata Chruściel-Nogalska, Raphael Olszewski
2016
J. Maxillofac. Oral Surg.

Wegener's granulomatosis and pyoderma gangrenosum - rare causes of facial ulcerations

Karolina Kędzierska, Krzysztof Sindrewicz, Tomasz Smektała, Magda Wiśniewska, Marek Masiuk, Ewelina Staniszewska, Katarzyna Sporniak-Tutak, Edyta Gołembiewska, Kazimierz Ciechanowski
2016
Post. Hig.

Evaluation of risk factors for oroantral communication during the extraction of third upper molar

Katarzyna Lewusz, Tomasz Smektała, Michał Lesiakowski, Filip Butkiewicz, Paweł Natora, Katarzyna Sporniak-Tutak
2016
Dent. Med. Probl.

Implantologia wspomagana komputerowo

Tomasz Smektała, Marcin Tutak, Marcin Jędrzejewski, Marta Kłonica, Marcin Metlerski, Katarzyna Sporniak-Tutak
2015
Mag. Stomatol.

Kierunki przyszłego rozwoju implantologii stomatologicznej

Marcin Tutak, Marcin Jędrzejewski, Marta Kłonica, Tomasz Smektała, Katarzyna Sporniak-Tutak
2015
Mag. Stomatol.

Maxillary sinus septa prevalence and morphology-computed tomography based analysis

Magdalena Malec, Tomasz Smektała, Marcin Tutak, Grzegorz Trybek, Katarzyna Sporniak-Tutak
2015
Int. J. Morphol.

Metody zapobiegania zanikowi wyrostka zębodołowego po ekstrakcji zębów

Tomasz Smektała, Marcin Tutak, Marcin Jędrzejewski, Katarzyna Sporniak-Tutak
2015
Mag. Stomatol.

Obciążenie natychmiastowe wszczepów zębowych

Marcin Jędrzejewski, Marcin Tutak, Tomasz Smektała, Katarzyna Sporniak-Tutak
2015
Mag. Stomatol.

Planowanie zabiegu rekonstrukcji dna oczodołu, w przebiegu zespołu cichej zatoki, we współpracy z online fab lab. Opis przypadku.

Paweł Berczyński, Tomasz Smektała, Dorota Oskwarek, Krzysztof Dowgierd, Grzegorz Trybek, Katarzyna Lewusz, Katarzyna Sporniak-Tutak
2015
J. Stomatol.

Preoperative, intraoperative, and postoperative complications in orthognathic surgery: a systematic review

Marcin Jędrzejewski, Tomasz Smektała, Katarzyna Sporniak-Tutak, R. Olszewski
2015
Clin. Oral Investing.

Strefa biologiczna wokół wszczepów zębowych

Marcin Jędrzejewski, Marcin Tutak, Tomasz Smektała, Marta Kłonica, Katarzyna Sporniak-Tutak
2015
Mag. Stomatol.

The effect of immunosuppressive therapy on renal cell apoptosis in native rat kidneys

Karolina Kędzierska, Katarzyna Sporniak-Tutak, Agnieszka Kolasa, Leszek Domański, Maciej Domański, Krzysztof Sindrewicz, Tomasz Smektała, Joanna Bober, Krzysztof Safranow, Bogumiła Osękowska, Joanna Kabat-Koperska, Irena Baranowska-Bosiacka, Mirosław Parafiniuk, Elżbieta Urasińska, Kazimierz Ciechanowski
2015
Histol. Histopathol.

The influence of immunosuppressants on the morphology, proliferating cell nuclear antigen (PCNA) and apoptosis in the rat ventral prostate

Marta Grabowska, Sylwia Słuczanowska-Głąbowska, Andrzej Kram, Leszek Teresiński, Małgorzata Piasecka, Marzenna Podhorska-Okołów, Iwona Rotter, Karolina Kędzierska, Katarzyna Sporniak-Tutak, Kazimierz Ciechanowski, Maria Laszczyńska
2015
Histol. Histopathol.

Three-dimensional analysis of enamel surface alteration resulting from orthodontic clean-up - comparison of three different tools

Joanna Janiszewska-Olszowska, Katarzyna Tandecka, Tomasz Szatkiewicz, Piotr Stępień, Katarzyna Sporniak-Tutak, Katarzyna Grocholewicz
2015
BMC Oral Health

Three-dimensional eyeball and orbit volume modification after LeFort III midface distraction

Tomasz Smektała, J. Nysjo, A. Thor, Aleksandra Homik, Katarzyna Sporniak-Tutak, Krzysztof Safranow, K. Dowgierd, R. Olszewski
2015
J. Craniofac. Surg.

Zapalenie tkanek okołowszczepowych (periimplantitis)

Marta Kłonica, Marcin Tutak, Marcin Jędrzejewski, Tomasz Smektała, Katarzyna Sporniak-Tutak
2015
Mag. Stomatol.

Magdalena Malec, Tomasz Smektała, Grzegorz Trybek, Katarzyna Sporniak-Tutak
2014
Folia Morphol.

Three-dimensional quantitative analysis of adhesive remnants and enamel loss resulting from debonding orthodontic molar tubes

Joanna Janiszewska-Olszowska, Katarzyna Tandecka, Tomasz Szatkiewicz, Katarzyna Sporniak-Tutak, Katarzyna Grocholewicz
2014
Head Face Med.

Biologiczne podstawy osteointegracji

Tomasz Smektała, Marcin Tutak, Marcin Jędrzejewski, Katarzyna Sporniak-Tutak
2014
Mag. Stomatolog.

Kształt i powierzchnia wszczepów – wpływ na osteointegrację

Marcin Jędrzejewski, Marcin Tutak, Tomasz Smektała, Katarzyna Sporniak-Tutak
2014
Mag. Stomatolog.

Leczenie implantologiczne w przypadku zaniku części żuchwy w odcinkach bocznych

Tomasz Smektała, Marcin Tutak Marcin Jędrzejewski, Katarzyna Sporniak-Tutak
2014
Mag. Stomatolog.

Experimental and clinical assessment of three-dimensional cephalometry: systematic review.

Tomasz Smektała, Marcin Jędrzejewski, Jerzy Szyndel, Katarzyna Sporniak-Tutak, R. Olszewski
2014
J. Craniomaxillofac. Surg.

Biomateriały stosowane w implantologii

Marcin Jędrzejewski, Marcin Tutak, Tomasz Smektała, Katarzyna Sporniak-Tutak
2014
Mag. Stomatolog.
2014
Med. Sci. Monit.

Krótka historia implantologii stomatologicznej

Marcin Jędrzejewski, Marcin Tutak, Tomasz Smektała, Katarzyna Sporniak-Tutak
2014
Mag. Stomatolog.

Leczenie ankylozy stawu skroniowo-żuchwowego i deformacji twarzy u młodocianej pacjentki z wykorzystaniem standardowej alloplastycznej proptezy stawu – opis przypadku.

Tomasz Smektała, Ewelina Staniszewska, Krzysztof Dowgierd, Katarzyna Sporniak-Tutak
2014
Stand. Med., Probl. Chir. Dziec.

Niedorozwój środkowego pietra twarzy i jego kliniczne manifestacje w codziennej praktyce lekarza pediatry.

Małgorzata Kiwilsza, Ewelina Staniszewska, Magdalena Miedzik, Tomasz Smektała, Krzysztof Dowgierd, Przemysław Ciechanowski, Katarzyna Sporniak-Tutak
2014
Stand. Med., Pediatr.

Powiększone węzły chłonne głowy i szyi w aspekcie podstawowej opieki stomatologicznej.

Anna Godzieba, Michał Lesiakowski, Katarzyna Sporniak-Tutak, Leszek Myśliwiec
2014
Mag. Stomatol.

Zabiegi stomatologiczne u pacjentów z współwystępujacymi zaburzeniami krzepnięcia lub nadciśnieniem tętniczym. Cz. 3. Postępowanie z pacjentami chorymi na dziedziczne zaburzenia krzepnięcia.

Sławomir Milczarek, Tomasz Smektała, Marcin Jędrzejewski, Jerzy Szyndel, Katarzyna Sporniak-Tutak
2014
Mag. Stomatol.

Zabiegi stomatologiczne u pacjentów z współwystępującymi zaburzeniami krzepnięcia lub nadciśnieniem tętniczym. Cz 4. Postępowanie z pacjentami chorymi na nadciśnienie tętnicze.

Sławomir Milczarek, Tomasz Smektała, Marcin Jędrzejewski, Katarzyna Sporniak-Tutak
2014
Mag. Stomatol.

Feasibility of using Blender open-source software in three-dimensional planning in orthognathic surgery

Tomasz Smektała, Katarzyna Sporniak-Tutak, R. Olszewski
2013

Gigantyczna kamica ślinianki podżuchwowej zlokalizowana w przewodzie Whartona. Opis przypadku.

Marcin Jędrzejewski, Katarzyna Sporniak-Tutak
2013
J. Stomatol.

Metodyka przeszukiwania PubMed. Tytuł angielski: PubMed search methodology

Katarzyna Sporniak-Tutak, Tomasz Smektała
2013
J. Stomatol.

Short dental implants in reduced alveolar bone height: a review of the literature.

Marcin Tutak, Tomasz Smektała, Katarzyna Schneider, Edyta Gołembiewska, Katarzyna Sporniak-Tutak
2013
Med. Sci. Monit.

Zabiegi stomatologiczne u pacjentów z współwystępującymi zaburzeniami krzepnięcia lub nadciśnieniem tętniczym. Cz.1. Postępowanie z pacjentami przyjmującymi leki przeciwpłytkowe.

Sławomir Milczarek, Tomasz Smektała, Marcin Jędrzejewski, Jerzy Sznydel, Katarzyna Sporniak-Tutak
2013
Mag. Stomatol.

Zabiegi stomatologiczne u pacjentów z współwystępującymi zaburzeniami krzepnięcia lub nadciśnieniem tętniczym. Cz. 2. Postępowanie z pacjentami przyjmującymi doustne antykoagulanty lub nowoczesne leki przeciwkrzepliwe.

Sławomir Milczarek, Tomasz Smektała, Marcin Jędrzejewski, Jerzy Szyndel, Katarzyna Sporniak-Tutak
2013
Mag. Stomatol.
2012
Med. Sci. Monit.

Pacjent stomatologiczny przyjmujący antykoagulanty doustne: przegląd piśmiennictwa.

Katarzyna Rudak, Katarzyna Sporniak-Tutak
2012
Mag. Stomatol.

Pacjent w ambulatoryjnej praktyce stomatologa a terapia przeciwzakrzepowa.

Piotr Tysiewicz, Katarzyna Sporniak-Tutak, Leszek Myśliwiec
2012
Mag. Stomatol.

Cytokeratin depletion in proximal tubules of nephrons correlates with oxidative stress indices in rats on immunosuppression.

Karolina Kędzierska, Mirosław Parafiniuk, Katarzyna Sporniak-Tutak, Joanna Bober, Maria Laszczyńska, Kazimierz Ciechanowski
2011
Transpl. Int.

Czynniki wpływające na długotrwały efekt estetyczny leczenia implantologicznego w przednim odcinku szczęki.

Marcin Tutak, Katarzyna Sporniak-Tutak, Magdalena Miedzik
2011
Stomatol. Estet.

Management of temporomandibular ankylosis – compromise or individualization – a literature review.

Katarzyna Sporniak-Tutak, Joanna Janiszewska-Olszowska, Robert Kowalczyk
2011
Med. Sci. Monit.

Wielospecjalistyczne leczenie pacjentki ze szkieletową wadą zgryzu.

Katarzyna Zaleska, Katarzyna Sporniak-Tutak
2011
J. Stomatol.

Wpływ wybranych strategii immunosupresyjnych na tkankę kostną i osteointegrację tytanowych wszczepów śródkostnych : rozprawa habilitacyjna.

Katarzyna Sporniak-Tutak
2011
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kliniczny i radiologiczny obraz pacjentów z nadliczbowymi zębami przedtrzonowymi oraz możliwości ich leczenia

Barbara Wędrychowska-Szulc, Joanna Janiszewska-Olszowska, Karolina Węsierska, Katarzyna Sporniak-Tutak
2010
Czas. Stomatol.

Kompleksowe leczenie pacjentów z zespołem endodontyczno-przyzębnym na podstawie wybranych przypadków klinicznych.

Maria Wiernicka-Menkiszak, Marlena Trąbska-Świstelnicka, Katarzyna Sporniak-Tutak, Mariusz Lipski, Joanna Janiszewska-Olszowska
2010
Ann. Acad. Med. Stetin

Zmiany metaboliczne w tkance kostnej u pacjentów poddanych leczeniu immunopresyjnemu

Katarzyna Sporniak-Tutak, Julia Borowczyk, Leszek Domański, Leszek Myśliwiec, Justyna Drukała
2010
Prz. Lek.

Brak kłów w szczęce – kompleksowe leczenie ortodontyczno-protetyczne z wykorzystaniem implantów śródkostnych.

Katarzyna Sporniak-Tutak, Marcin Tutak, Magdalena Miedzik, Leszek Myśliwiec
2009
Acad. Med. Stetin

Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia – aktualny stan wiedzy na podstawie przeglądu piśmiennictwa.

Katarzyna Sporniak-Tutak, Manuela Lickendorf, Agnieszka Karczmarczyk, Mariusz Lipski
2009
Mag. Stomatol.

Prosthetic rehabilitation of edentulous maxilla and mandible by implant-supported fixed dentures with regard to health and socio-economic status of patients.

Katarzyna Sporniak-Tutak, Marcin Tutak, Leszek Myśliwiec
2009
streszczenie zjazdowe polskie
2009
Acad. Med. Stetin

Missing maxillary, comprehensive orthodontic and prosthodontic treatment canines with endosseous implants

Katarzyna Sporniak-Tutak, Marcin tutak, Magdalena Miedzik, Leszek Myśliwiec
2009
Acad. Med. Stetin

Częstość występowania ziarniniaków szczelinowych w szczęce i żuchwie u pacjentów z różnych środowisk społecznych.

Leszek Myśliwiec, Katarzyna Sporniak-Tutak, Michał Lesiakowski, Marcin Tutak
2008
streszczenie zjazdowe polskie

Powikłania związane z małymi zabiegami w chirurgii stomatologicznej.

Katarzyna Sporniak-Tutak
2008
streszczenie zjazdowe polskie

Rehabilitacja implantoprotetyczna uzupełnieniami stałymi bezzębnej żuchwy z uwzględnieniem sytuacji zdrowotnej i socjoekonomicznej pacjenta.

Katarzyna Sporniak-Tutak, Marcin Tutak, Leszek Myśliwiec
2008
streszczenie zjazdowe polskie

Rehabilitacja pacjentów oparta na protezach teleskopowych osadzonych na implantach

Katarzyna Sporniak-Tutak, Marcin Tutak, Leszek Myśliwiec, Bogumiła Frączak
2008
streszczenie zjazdowe polskie

Czynniki ryzyka podczas usuwania zębów trzecich trzonowych żuchwy

Leszek Myśliwiec, Katarzyna Sporniak-Tutak, Izabela Wiśniewska, Michał Lesiakowsk
2007
Mag. Stomatol.

Reinkluzja stałych zębów trzonowych – objawy, występowanie, przyczyny, leczenie.

Joanna Janiszewska-Olszowska, Maria Syryńska, Katarzyna Sporniak-Tutak
2007
Dent. Med. Probl.

Reinkluzja stałych zębów trzonowych na podstawie piśmiennictwa i obserwacji własnych

Joanna Janiszewska-Olszowska, Maria Syryńska, Katarzyna Sporniak-Tutak
2007
Czas. Stomatol.

Cephalometric imaging in the assessment of facial growth direction; literature review.

Magdalena Miedzik, Maria Syryńska
2007
Pol. J. Radiol.

Położenie zatrzymanych kłów górnych

Maria Syryńska, Agata Budzyńska, Magdalena Miedzik, Barbara Wędrychowska-Szulc
2007
Forum Ortod.

Diagnostyka zatrzymanego kła górnego.

Maria Syryńska, Agata Budzyńska, Magdalena Miedzik
2006
Forum Ortod.

Implanty w ortodoncji – nowe możliwości leczenia – na podstawie piśmiennictwa.

Magdalena Miedzik, Maria Syryńska, Katarzyna Sporniak-Tutak
2006
Czas. Stomatol.

Implanty w ortodoncji – nowe możliwości leczenia – na podstawie piśmiennictwa.

Magdalena Miedzik, Maria Syryńska, Katarzyna Sporniak-Tutak
2006
Czas. Stomatol.

Natychmiastowe obciążenie implantów, umieszczonych w zębodołach bezpośrednio po ekstrakcji zębów.

Marcin Tutak, Katarzyna Sporniak-Tutak, Bogumiła Frączak
2006
Protet. Stomatol.

Przeszczepy kostne jako przygotowanie do leczenia implantologicznego

Katarzyna Sporniak-Tutak
2006

Tkanki zęba – potencjalne źródło komórek macierzystych

Marcin Tutak, Justyna Drukała, Katarzyna Sporniak-Tutak
2006
Czas. Stomatol.

Zapalenia kości szczęk – stały problem kliniczny.

Katarzyna Sporniak-Tutak, Leszek Myśliwiec
2006
Czas. Stomatol.

Podstawowe mianownictwo protetyczne.

redakcja, tłum.: Pod red. Bogumiły Anny Frączak. [Aut. haseł Bogumiła Anna Frączak, Grażyna Aleksandruk, Halina Ey-Chmielewska, Janusz Kubrak, Ewa Sobolewska, Marcin Tutak]
2006

Tkanki zęba – potencjalne źródło komórek macierzystych.

Marcin Tutak, Justyna Drukała, Katarzyna Sporniak-Tutak
2006
Czas. Stomatol.

Wybrane parametry śliny mieszanej w rozpoznawaniu wegetatywnej neuropatii cukrzycowej.

Marcin Tutak
2005
Acad. Med. Stetin.

Czynniki wpływające na gojenie się rany powłok twarzy.

Sylwester Kowalik, Justyna Drukała, Katarzyna Sporniak-Tutak
2005
Chirurgia twarzy. Red. Sylwester Kowalik

Archiwum ortodonty – modele diagnostyczne i kontrolne.

Magdalena Miedzik, Joanna Janiszewska-Olszowska
2005
Moja Praktyka

Transplantacja wyhodowanych in vitro autogennych komórek nabłonka błony śluzowej policzka do rekonstrukcji wąskiej strefy dziąsła zębodołowego – wstępne wyniki badań klinicznych.

Elżbieta Dembowska, Jadwiga Banach, Katarzyna Sporniak-Tutak, Janina Czuryszkiewicz-Cyrana, Elżbieta Kowalska
2005
Czas. Stomatol.

Chronic sinusitis. The role of cytokines in maxillary bone resorption.

Piotr Wieczorek, Andrzej Wojtowicz, Kazimierz Ostrowski, Katarzyna Sporniak-Tutak
2004

Różnicowanie zmian torbielopodobnych żuchwy na podstawie badania klinicznego i obrazu radiologicznego – opis dwóch przypadków.

Piotr Tysiewicz, Katarzyna Sporniak-Tutak, Patryk Sobczyk, Leszek Myśliwiec
2004
Czas. Stomatol.

Przyczyny niepowodzeń w leczeniu implantologicznym.

Bogumiła Frączak, Marcin Tutak, Edward Kijak, Piotr Frączak
2004
Inż. Biomater.

Torbiel krwotoczna żuchwy – opis przypadku.

Piotr Tysiewicz, Katarzyna Sporniak-Tutak, Patryk Sobczyk
2004
Czas. Stomatol.

The influence of human maxillary sinus mucosa on maxillary bone resorption during pneumatisation proces

Andrzej Wojtowicz, Katarzyna Sporniak-Tutak, Andrea Montella, Pasquale Bandiera, Maciej Dijakiewicz, Iwona Kochanowska, Kazimierz Ostrowski
2003

Anatomiczne i biologiczne podstawy zabiegu podniesienia dna zatoki.

Sylwester Kowalik, Katarzyna Sporniak-Tutak, Georg Arentowicz
2003
Czas. Stomatol.

Nowe metody gojenia ran skóry i błony śluzowej z wykorzystaniem autogennych komórek epitelialnych wyhodowanych in vitro – doniesienie wstępne.

Katarzyna Sporniak-Tutak, Robert Kowalczyk, Elżbieta Kowalska
2002
Czas. Stomatol.

Wykorzystanie współczesnych osiągnięć inżynierii tkankowej w gojeniu ran powłok.

Justyna Drukała, Katarzyna Sporniak-Tutak
2002
Prz. Lek.

Zastosowanie wewnątrzustnych dystraktorów kostnych w leczeniu wad rozwojowych żuchwy – doniesienie wstępne.

Robert Kowalczyk, Katarzyna Sporniak-Tutak, Jarosław Siluk
2002
Czas. Stomatol.

Mechanizmy molekularne w odontogenezie i ich wykorzystanie w inżynierii tkankowej

Marcin Tutak, Justyna Drukała
2002
Czas. Stomatol.

Wczesna i odległa opieka w leczeniu protetycznym pacjentów chorych na cukrzycę – przegląd piśmiennictwa.

Joanna Ziółkowska, Bogumiła Frączak, Marcin Tutak
2002
Czas. Stomatol.

Badanie adhezji pomiędzy materiałem twardym a miękkim w protezach płytowych

Bogumiła Frączak, Grażyna Aleksandruk, Marek Żwir, Marcin Tutak
2001
Protet. Stomatol.

Niepowodzenia leczenia protezami overdenture na wszczepach po rozległych zabiegach chirurgicznych

Bogumiła Frączak, Edward Kijak, Marcin Tutak
2001
Implantoprotetyka

Prosthetic treatment based on implants placed in bone grafts in young people.

Marcin Tutak, Bogumiła Frączak, Edward Kijak
2001
European Prosthodontic Association. 25th Annual Conference

Wady i zalety uzupełnień stałych cementowanych i przykręcanych do implantów.

Marcin Tutak, Edward Kijak, Bogumiła Frączak
2001
Implantoprotetyka

Zastosowanie autogennych keratynocytów w medycynie z uwzględnieniem chirurgii jamy ustnej, szczęk i twarzy – przegląd piśmiennictwa.

Katarzyna Sporniak-Tutak
2001
Czas. Stomatol.

Dwadzieścia lat doświadczeń własnych w stosowaniu implantów śródkostnych

Jerzy Malinowski, Danuta Kikiewicz, Katarzyna Sporniak-Tutak, Patryk Sobczyk
2000
Implantoprotetyka

Metody zwalczania lęku u pacjentów w gabinecie stomatologicznym.

Katarzyna Sporniak-Tutak
2000
Mag. Stomatol.

Zęby zatrzymane – dlaczego je usuwamy?

Katarzyna Sporniak-Tutak, Patryk Sobczyk, Jerzy Malinowski, Małgorzata Chruściel-Nogalska
2000
Quintessence Lek. Stomatol.

Badanie zdolności rozpoznawania widzenia barwnego

Bogumiła Frączak, Tadeusz Grygiel, Krzysztof Szmatłoch, Marcin Tutak
2000
Protet. Stomatol.

Leczenie protetyczne pacjentów chorych na cukrzycę

Bogumiła Frączak, Marcin Tutak, Joanna Ziółkowska
2000
Mag. Stomatol.

Odbudowa protetyczna pojedynczych zębów na wszczepach Linkowa w wybranych przypadkach. Doniesienie wstępne.

Bogumiła Frączak, Edward Kijak, Marcin Tutak
2000
Protet. Stomatol.

Modelowanie twarzy

Sylwester Kowalik, Ludmiła Halczy-Kowalik, Anna Rzewuska, Katarzyna Tutak
1999
Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej

Zastosowanie hydroksyapatytu w chirurgii stomatologicznej – doniesienie wstępne.

Jerzy Malinowski, Patryk Sobczyk, Jolanta Popowicz, Katarzyna Sporniak-Tutak
1999
Stomatol. Współcz.

Gruczolak wielopostaciowy wargi górnej. Opis przypadku.

Katarzyna Sporniak-Tutak, Patryk Sobczyk
1996
Czas. Stomatol.

Pacjent z cukrzycą w praktyce stomatologicznej

Marcin Tutak, Kazimierz Ciechanowski
1996
Stomatol. Współcz.

Niewłaściwy sposób zamykania diastemy pierścieniem gumowym. Opis przypadku.

Izabella Doniec-Zawidzka, Katarzyna Sporniak-Tutak, Barbara Siedlecka-Szyszko
1996
Czas. Stomatol.

Ocena lęku u pacjentów przed zabiegami stomatologicznymi

Katarzyna Sporniak-Tutak
1995
Czas. Stomatol.

Stany emocjonalne pacjentów związane z leczeniem stomatologicznym

Jerzy Malinowski, Katarzyna Sporniak-Tutak
1994
Czas. Stomatol.