Aesthetic Dent

Polityka Prywatności

Polityka prywatności na stronie internetowej

Realizując obowiązek informacyjny, informujemy, że stronę internetową pod domeną aestheticdent.pl obsługuje podmiot leczniczy prowadzony przez Marcina Tutaka. Strona internetowa ma charakter informacyjny i nie są prowadzone na niej żadne czynności związane z profilowaniem, reklamą, czy też przekazywaniem danych podmiotom trzecim. Celem zapewnienia odpowiedniego działania witryny niektóre rozwiązania techniczne wprowadzone na stronie internetowej, dla swojego funkcjonowania mogą pobierać pewne dane. Podmiot dba o prawidłowe obchodzenie się danymi swoich użytkowników i pacjentów.

Administrator Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych jest podmiot leczniczy AESTHETIC DENT TUTAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wyspiańskiego 7 (dalej “My” lub “nas”). Mogą się Państwo z nami skontaktować pisemnie pod adresem ul. Wyspiańskiego 7, 70-497 Szczecin, dzwoniąc pod numer: +48 918172722, lub drogą mailową wysyłając wiadomość na adres: info@aeshteticdent.pl.

Zebrane dane osobowe

Dane zebrane podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Są to:

 • adres IP,
 • typ i wersja przeglądarki,
 • używany system operacyjny,
 • URL strony odsyłającej,
 • czas żądania serwera.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który zezwala na przetwarzanie danych wynikające z prawnie uzasadnionych interesów czym jest technicznie bezbłędna prezentacja i optymalizacja strony internetowej.

Dane zebrane podczas rozmowy telefonicznej, zapytania e-mail. W przypadku kontaktu z nami drogą e-mailową lub telefoniczną Państwa zapytanie, w tym wszystkie wynikające z niego dane osobowe (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), zostaną u nas zapisane i będą przetwarzane do celów odpowiedzi na Państwa zapytanie. Nie udostępniamy tych danych innym podmiotom bez Państwa zgody.

Dane osobowe wymagane do zawarcia umowy. Podanie nam przez Państwa niektórych danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. Przepisy podatkowe) lub może wynikać z ustaleń umownych. Podanie tych danych jest konieczne do zawarcia umowy z naszą firmą. Dane te następnie muszą zostać przez nas przetworzone w celu zawarcia z Państwem umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niedostarczenie ich oznacza, że umowa nie zostanie zawarta. Przed przekazaniem danych osobowych Państwo muszą się z nami skontaktować. Poinformujemy wtedy, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest wymagane do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek dostarczenia danych osobowych oraz o konsekwencji braku dostarczenia danych osobowych.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, o ile Państwa zapytanie wiąże się z wykonaniem umowy lub jest wymagane do podjęcia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) i/lub na podstawie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetworzeniu zapytań kierowanych do nas.

Czas przechowywania danych osobowych

Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe, wyłącznie przez okres wymagany do osiągnięcia celu przechowywania lub jeśli zostało to określone w europejskich dyrektywach i rozporządzeniach lub w innym prawodawstwie ustawodawczym lub wykonawczym, którym podlega podmiot leczniczy. Jeśli cel przechowywania zostanie pominięty lub upłynie okres przechowywania określony w przepisach prawa, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

Państwa prawa odnośnie danych osobowych

Mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych.

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw, zapraszamy do kontaktu z nami. Dane kontaktowe podmiotu leczniczego obsługującego stronę Aesthetic Dent zostały podane na początku tego dokumentu.

W przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Adres mogą znaleźć Państwo tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

Podawanie Państwa danych nie jest obowiązkowe, muszą jednak Państwo pamiętać, że brak podania danych może skutkować nie zawarciem z Państwem umowy.

Zmiany w tym dokumencie

Wszelkie informacje odnośnie danych zebranych i przetworzonych za pomocą Facebooka są zawarte w tym dokumencie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tego dokumentu w każdym momencie i bez uprzedniego informowania o tym fakcie. Zmiany zostaną tutaj opublikowane.

Facebook

Realizując obowiązek informacyjny, informujemy, że stronę Aesthetic Dent na portalu społecznościowym Facebook obsługuje podmiot leczniczy prowadzony przez Marcina Tutaka. Strona na portalu Facebook ma charakter informacyjny, ma na celu budowanie i utrzymania społeczności związanej z kliniką Aesthetic Dent oraz komunikację z Państwem za pomocą dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook.

Administrator Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych jest podmiot leczniczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AESTHETIC DENT – STOMATOLOGIA Marcin Tutak z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wyspiańskiego 7 (dalej “My” lub “nas”). Mogą się Państwo z nami skontaktować pisemnie pod adresem ul. Wyspiańskiego 7, 70-497 Szczecin, dzwoniąc pod numer: +48 918172722, lub drogą mailową wysyłając wiadomość na adres: info@aeshteticdent.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem: inspektorrodo@aeshteticdent.pl.

Nie jesteśmy administratorami danych bezpośrednio związanych z założeniem przez Państwa profilu w serwisie Facebook oraz danych dotyczących informacji o Państwa aktywności wynikającej z użytkowania tego portalu.

Politykę prywatności oraz wszelkie inne zasady dotyczące przetwarzania danych przez portal Facebook, a także informacje kontaktowe mogą Państwo znaleźć pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

Zebrane dane osobowe

Dane do których mamy dostęp wynikają z normalnego użytkowania przez Państwa serwisu Facebook. Za pomocą narzędzi przygotowanych dla administratorów stron na Facebooku ("Page Insights"), uzyskujemy dostęp do statystyk odwiedzin naszej strony. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

W momencie gdy Państwo lubią/obserwują naszą stronę na Facebooku lub angażują się w dyskusję w komentarzach pod naszymi postami uzyskujemy dostęp do Państwa publicznych profili i informacji w nich zawartych (imię, nazwisko, zdjęcie profilowe).

Przetwarzamy Państwa dane w celach:

 • udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości skierowane do naszej strony na Facebooku,
 • reagowania/odpowiadania na Państwa komentarze zamieszczone pod naszymi postami,
 • profilaktyki, ochrony i promocja zdrowia, aby poinformować Państwa o oferowanych przez nas usługach medycznych oraz aktualnościach za pomocą postów umieszczanych na naszej stronie na Facebooku,
 • statystycznych, do których mamy dostęp dzięki specjalnym narzędziom przygotowanym dla administratorów stron na Facebooku (“Page Insights”).

Podczas korzystania z Facebooka Państwa dane są przetwarzane automatycznie.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane zgromadzone w wiadomościach prywatnych - będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielania odpowiedzi na Twoje pytania lub do momentu zakończenia współpracy.

Dane zawarte w komentarzach pod wybraną publikacją - będą dostępne do czasu usunięcia ich przez autora.

Dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram – podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem serwisu Facebook.

Dane statystyczne dotyczące osób nas odwiedzających dostępne za pomocą funkcji “Page Insights” - będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w Serwisie tj. 2 lata.

Nie archiwizujemy Państwa danych osobowych oraz Państwa aktywności na profilu poza serwisem Facebook.

Przekazywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez serwis Facebook.

Dane osobowe nie są przez nas przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Państwa prawa odnośnie danych osobowych

Mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych.

Aby uniknąć przetwarzania Państwa danych osobowych, należy przestać lubić/obserwować stronę Aesthetic Dent na portalu Facebook i usunąć wszelkie komentarze, reakcje i polubienia pod jej postami lub usunąć konto w serwisie Facebook.

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw, zapraszamy do kontaktu z nami. Dane kontaktowe podmiotu leczniczego obsługującego stronę Aesthetic Dent zostały podane na początku tego dokumentu.

W przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Adres mogą znaleźć Państwo tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

Podawanie Państwa danych nie jest obowiązkowe, muszą jednak Państwo pamiętać, że decydując się na jakąkolwiek akcję związaną z naszą stroną (polubienie, obserwacja, współdzielenie postu, komentarz) uzyskujemy dostęp do Państwa profilu z racji architektury i zasad serwisu Facebook.

Zmiany w tym dokumencie

Wszelkie informacje odnośnie danych zebranych i przetworzonych za pomocą Facebooka są zawarte w tym dokumencie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tego dokumentu w każdym momencie i bez uprzedniego informowania o tym fakcie. Zmiany zostaną tutaj opublikowane.