Aesthetic Dent
Dr hab. n. med. Katarzyna Sporniak-Tutak

Katarzyna Sporniak-Tutak

specjalista chirurgii stomatologicznejspecjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

Jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych w krajowych oraz zagranicznych czasopismach medycznych. Głównym przedmiotem jej zainteresowań badawczych jest leczenie implantologiczne pacjentów z niekorzystnymi klinicznie warunkami kostnymi oraz leczenie wad morfologicznych twarzy.

Jest absolwentką Wydziału Stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W 1991 rozpoczęła pracę w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej PAM na stanowisku asystenta. Przez długi okres pracy zawodowej związana z Zakładem Chirurgii Stomatologicznej PUM. W latach 2010-2014 pełniła obowiązki Konsultanta Wojewódzkiego w zakresie chirurgii stomatologicznej. Jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS-EDI, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego PTS Sekcji Ortopedii Szczękowej, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (PTCHJU), Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (EACMFS) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej (IOMFS).

W maju 2012 roku wygłosiła rozprawę habilitacyjną na temat wpływu leczenia immunosupresyjnego na tkankę kostną i osteointegrację tytanowych wszczepów śródkostnych. Obecnie pełni rolę menedżera kliniki Aesthetic Dent.