Aesthetic Dent
Dr n. med. Magdalena Miedzik

Magdalena Miedzik

specjalista ortodoncji

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego PTS Sekcji Ortopedii Szczękowej oraz Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego EOS. Uczestniczy w krajowych oraz zagranicznych kongresach naukowych w zakresie tematyki poświęconej ortodoncji. Stale podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w licznych szkoleniach.

Jest absolwentką Wydziału Stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej, którą ukończyła z wyróżnieniem w 2003 roku, uzyskując tytuł lekarza stomatologa. W latach 2005 -2008 była słuchaczką Studium Doktoranckiego PAM przy Katedrze i Zakładzie Ortodoncji. W roku 2008 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych broniąc pracę pod tytułem „Weryfikacja różnych programów komputerowych w ocenie telerentgenogramów bocznych metodą Segnera i Hasunda”.

Posiada specjalizację z ortodoncji.