Aesthetic Dent
Dr n. med. Małgorzata Domańska

Małgorzata Domańska

Jest absolwentką wydziału Stomatologii Uniwersytetu w Rostocku. Studia i kwalifikacje zdobyte na terenie Niemiec pozwoliły na przyznanie jej niemieckiego prawa wykonywania zawodu. Drogę naukową rozpoczęła w studium doktoranckim na wydziale Stomatologii Zachowawczej i Biochemii w Rostocku.

Przewód doktorski zamknęła w 1997 broniąc tytuł z oceną „magna cum laude”. Pracowała na etacie w Klinice Kariologii i Endodoncji. Oprócz zainteresowań związanych ze specjalizacją, stale pogłębia wiedzę w zakresie diagnostyki funkcjonalnej narządu żucia oraz najnowszych technologii obejmujących uzupełnienia pełnoceramiczne i implantologiczne.