Aesthetic Dent

Małgorzata Rakowicz

specjalista chirurgii stomatologicznej
Zajmuje się

chirurgia stomatologiczna, implanty, periodontologia

Uniwersytet

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Języki

polski, angielski

Więcej informacji

Dr Małgorzata Rakowicz

Jest absolwentką Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Pomorskiej Akademii Medycznej, którą ukończyła w 2006 roku, uzyskując tytuł lekarza dentysty.

Odbyła szkolenie specjalizacyjne z zakresu chirurgii stomatologicznej w Poradni Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

W latach 2009-2014 prowadziła zajęcia dydaktyczne w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej PUM. Po zakończeniu specjalizacji i zdaniu państwowego egzaminu specjalizacyjnego, w 2014 roku, uzyskała tytuł specjalisty chirurgii stomatologicznej.

Jest współautorką publikacji naukowych w polskich oraz zagranicznych czasopismach.