Aesthetic Dent

Dr Marcin Jędrzejewski

specjalista chirurgii stomatologicznej
Zajmuje się

chirurgia stomatologiczna, implanty

Uniwersytet

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Języki

polski, angielski

Więcej informacji

Dr Marcin Jędrzejewski

Dr n. med. Marcin Jędrzejewski jest absolwentem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Ukończył studia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym w 2012 roku. W latach 2013-2016 pracował na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

W 2016 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, broniąc swoją rozprawę doktorską z wyróżnieniem „summa cum laude”. Jest autorem i współautorem licznych prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.