Aesthetic Dent
Dr n. med. Marcin Jędrzejewski

Marcin Jędrzejewski

specjalista chirurgii stomatologicznej

Dr n. med. Marcin Jędrzejewski jest absolwentem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Ukończył studia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym w 2012 roku. W latach 2013-2016 pracował na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

W 2016 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, broniąc swoją rozprawę doktorską z wyróżnieniem „summa cum laude”. Jest autorem i współautorem licznych prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.