Aesthetic Dent
Dr n. med. Piotr Tysiewcz

Piotr Tysiewicz

specjalista chirurgii stomatologicznej

Ukończył z wyróżnieniem studia stomatologiczne w Pomorskiej Akademii Medycznej. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2005 r. za rozprawę pt.: 'Powstanie i rozwój chirurgii stomatologicznej oraz chirurgii szczękowo-twarzowej na Pomorzu Zachodnim w latach 1951-2001'.

W 2008 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie chirurgii stomatologicznej. W latach 2003 – 2014 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Zakładu Chirurgii Stomatologicznej PUM w Szczecinie. Pacjenci szczególnie chwalą sobie bezboleśnie wykonane zabiegi usuwania ósemek, co potwierdzają doskonałe opinie.