Aesthetic Dent Logo

Dr Piotr Tysiewicz

specjalista chirurgii stomatologicznej

Zajmuje się

chirurgia stomatologiczna

Wykształcenie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Języki

polski, angielski

Ukończył z wyróżnieniem studia stomatologiczne w Pomorskiej Akademii Medycznej. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2005 r. za rozprawę pt.: 'Powstanie i rozwój chirurgii stomatologicznej oraz chirurgii szczękowo-twarzowej na Pomorzu Zachodnim w latach 1951-2001'.

W 2008 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie chirurgii stomatologicznej. W latach 2003 – 2014 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Zakładu Chirurgii Stomatologicznej PUM w Szczecinie.

Powrót