Aesthetic Dent

Deformacje szczękowo-twarzowe

Określenie to dotyczy znacznych zaburzeń w kształcie i proporcji kompleksu szczękowo-żuchwowego, które to mają negatywny wpływ na estetykę twarzy i wzajemny stosunek łuków zębowych szczęki i żuchwy (okluzję).Istota wad twarzowo -szczękowo -zgryzowych leży w nieprawidłowym wzroście kości szczęki i żuchwy i tylko korekta chirurgiczna tych kostnych elementów twarzy daje możliwość pełnego wyleczenia.

Osoby dotknięte tymi deformacjami prezentują różny stopień kompensacji (maskowania wady); począwszy od pozycji głowy, funkcji mięśni szyi, stawu skroniowo-żuchwowego, funkcji oddychania, połykania, artykulacji mowy, funkcji żucia, funkcji mięśni szpary ust i ustawienia zębów.

Zaburzone proporcje twarzy mogą również negatywnie wpływać na funkcje psychospołeczne.

Leczenie deformacji twarzowo-szczękowo-zgryzowych

Leczeniem wad twarzowo-szczękowo-zgryzowych zajmują się różni specjaliści: chirurdzy ortognatyczni, ortodonci, logopedzi. Tylko wielospecjalistyczne leczenie prowadzi do uzyskania najlepszych i stabilnych efektów.

Chirurdzy plastyczni do których czasami trafiają pacjenci w wadami twarzowo-szczękowymi zwykle mają ograniczone pole działania dotyczące tkanek miękkich twarzy i procedur ich augmentacji. Zabiegami na tkankach miękkich nie można jednak zamaskować znacznych dysproporcji kostnych.

Zaburzenia twarzowo-szczękowe prezentują różny stopień ciężkości. Część z nich (wady o niewielkim nasileniu) może być leczone tylko ortodontycznie poprzez stosowanie tzw. kompensacji zębowej czyli kamuflażu. Wady o znacznym nasileniu wymagają korekty chirurgicznej po wcześniejszym ortodontycznym przygotowaniu łuków zębowych.

Zobacz również