Aesthetic Dent

Ortognatyka - typy zabiegów

Genioplastyka– operacyjna korekcja bródki. Wykonywana u pacjentów z prawidłowym zwarciem jednak niezadowalającym konturem dolnego odcinka twarzy. Zabieg pozwala na zmianę kształtu, wypukłości bródki oraz korektę ewentualnie występującej asymetrii.

Osteotomia Le Fort I– osteotomia szczęki – zabieg polegający na korekcji (wysunięciu, cofnięciu) pozycji szczęki. Procedura polega na przecięciu kości szczękowych na poziomie dna jamy nosowej z jednoczesną korekcją przegrody nosowej. W zaawansowanych przypadkach wskazane może być rozdzielenie szczęki na segmenty w celu poprawy położenia zębów.

SARME/SARPE– chirurgicznie wspomagane szybkie poszerzanie szczęki/podniebienia – zabieg stosowany w przypadku zwężenia szczęki – u młodych pacjentów zabieg ten nie jest wykonywany, ponieważ poszerzenie szczęki zwykle może zostać osiągnięte za pomocą aparatu ortodontycznego. U starszych pacjentów (>18 r.ż. ) zmineralizowana tkanka kostna szczęki stawia zbyt duży opór aparatowi ortodontycznemu powodując zmianę położenia zębów bez poszerzenia szczęki, dlatego zabieg operacyjny staje się konieczny. W czasie zabiegu zostaje założony dystraktor na podniebieniu, który w późniejszym okresie jest samodzielnie rozkręcany przez pacjenta. Po osiągnięciu zamierzanego wymiaru rozszerzenia, dystraktor zostaje zablokowany przez chirurga lub ortodontę na czas 4 miesięcy, a następnie usunięty w znieczuleniu miejscowym.

Obustronne strzałkowe rozszczepienie gałęzi żuchwy (BSSO)– polega na chirurgicznym rozdzieleniu trzonu żuchwy od gałęzi. Pozwala to na swobodną manipulację uzębioną częścią żuchwy umożliwiając jej wysunięcie lub cofnięcie oraz korekcję przemieszczeń bocznych.

Zobacz również